PSYKOPATOLOGIA — Pertti Luukkonen

PSYKOPATOLOGIA — Pertti Luukkonen

ViestiKirjoittaja Psykopatologia » 05.04.2015 13:11

Kuva
KuvaKuvaKuva KuvaKuva
O R I S (mechanical) / P a s s o n i (titanium)
Kuva . Kuva . KuvaKuva . Kuva . Kuva.Kuva . Kuva . Kuva .
KuvaKuva Kuva . Kuva Kuva . Kuva . Kuva . Kuva

P S Y K O P A T O L O G I A — FL Pertti L u u k k o n e n
Luukkosen Kliinisen PsykoPatologian Sarja (LKPPS 1—11)
Erillisteossarja, kansainvälinen tunnus ISSN-L 1799-8514; ISSN 1799-8514 (2003—2018)
Koska Verkkokirjakauppa Granum on lopettanut toimintansa, päivitän kirjojeni tiedot ym. Psykopatologia-foorumin ylläpitäjän palstalle, jonka kautta myös kirjojen tilaaminen on halvinta ja sujuvinta. Lisään hintaan postikulut painon mukaan ja lähetän paketin heti paluupostissa 1-luokassa: pertti_luukkonen@kolumbus.fi

2018 Ihmisen vaiheet Eriksonin mukaan. (Tulossa)

2016 Luukkonen, Pertti (2016): DSM-5: persoonallisuushäiriöt. Psykopatologian DSM-5-sarja II. Helsinki:Psykopatologia. — 54 s. Sisältää tekstin, sanaston & kirjallisuuden. 19,90.
DSM-5: persoonallisuushäiriöt. Psykopatologian DSM-5-sarja II (2016) sisältää on kaikki persoonallisuushäiriöt (personality disorders, PD), jotka ovat olleet DSM:n seitsemässä manuaalissa DSM "One" — DSM-5 (1952—2013). Nyt samoissa kansissa on 15 persoonallisuushäiriötä, kaikkiaan 16 operationaalista deskriptiivistä merkki-systeemistä kriteeristöä (passiivis-aggressiivisesta on kaksi versiota). Nykyisin käytössä olevista 10:stä "virallisesta" persoonallisuushäiriöstä on kriteerien lisäksi ko. häiriöiden prevalenssit (esiintyvyys tai "sairastavuus") ja differentiaali-diagnoosit sekä häiriöiden kriittinen sisällöllinen ja psykometrinen analyysi ym. Niteessä on myös johdatus DSM-5:n (2013) sangen vaikeaselkoiseen vaihtoehtoiseen persoonallisuushäiriöiden hybridi-malliin (Alterntive DSM-5 Model for Personality Disorers). — Kirja täydentää aiempaa sarjaani Persoonallisuushäiriöt I—IV (2010—2013).
KuvaKuva KuvaKuva.Kuva Kuva.Kuva
Kuva.Kuva
2014 DSM-5: MERKKISYSTEEMINEN DIAGNOSTIIKKA. DSM-5-sarja I. LKPPS 9. 61 s. (A 5). 23,70. Suomen ensimmäinen ja ainoa uusimman amerikkalaisen psykiatrisen tautiluokitus-manuaalin esittely historiallisessa kontekstissa (DSM-I — DSM-5; 1952, 1968, 1980, 1987, 1994, 2000, 2013) ja kenttäkokeiden (field trials; reliabiliteetit ym.) kriittinen arviointi sekä nykyisen merkkisysteemisen diagnostiikan esittely (myös) Breivikin tapauksen valossa. — DSM-5:n Task Force kuvagalleriana, 13 taulukkoa, sanasto ja kirjallisuus. (DSM-5: descriptive criterion-based approach)
2013 PARANOIDISET & MUUT. Persoonallisuushäiriöt IV. LKPPS 8. 36 s. (A 5). 19,90. Kussakin persoonallisuushäiriöt-sarjan kirjassa esitetään ko. persoonallisuushäiriöiden diagnostiset kriteerit rinnakkain WHO:n ICD-10:n (1992) ja APA:n DSM-5:n (1994/2013) mukaan sekä arvioidaan, kumpi asteikko on parempi. Sarjan perusteos on Rajatilat (2010; alla), jossa esitetään kriittisesti yleinen johdanto persoonallisuushäiriöihin ja niiden perusteisiin ym.
Koko persoonallisuushäiriö-sarja (I, II, III & IV) yht. 65,00.
Tässä niteessä: paranoidinen (epäluuloinen), eristäytyvä (skitsoidi), skitsotyyppinen (psykoosipiirteinen), estynyt (foobinen), riippuvainen, sadistinen, itseäkiusaava (masokistinen), passiivis-aggressiivinen (negativistinen) ja depressiivinen persoonallisuushäiriö. Paranoidisesta on laajempi eri muotojen ja psykodynamiikan esitys.
— Sanasto, kirjallisuus ja hakemisto.
Kuva. Kuva . Kuva
2012 ANANKASTISET JA HISTRIONISET. Persoonallisuushäiriöt III. LKPPS 7. 34 s. (A 5). 19,90. Tässä niteessä: anankastinen (vaativa, pakko-oireinen) ja histrioninen (huomionhakuinen, "teatraalinen") persoonallisuushäiriö. Molemmista on myös ko. persoonallisuushäiriöiden eri muotojen ja psykodynamiikan esittely.
— Sanasto, kirjallisuus ja hakemisto.
2011 NARSISMI JA PSYKOPATIA. Persoonallisuushäiriöt II. LKPPS 6. 46 s. (A 5). 19,90. Lukijalla on tilaisuus tutustua narsismin perusteokseen, Freudin "Johdatus narsismiin" (1914), joka on esitelty ymmärrettävässä muodossa. Tuodaan esiin Cleckleyn psykopaatin profiili ja Haren psykopatia-asteikko sekä tautiluokitusten (ICD/DSM) antisosiaalisen persoonallisuushäiriön kriteerit (ensi kertaa) näitä kaikkia keskenään vertaillen. Esitellään erilaisia narsistisia ja psykopaattisia persoonallisuushäiriöitä (Millon) ja veraillaan narsismia ja psykopatiaa ja esitetään molempien psykodyamiikkaa. — Sanasto, kirjallisuus ja hakemisto.
2010 RAJATILAT. Persoonallisuushäiriöt I. LKPPS 5. 19,90. ➤Luukkosen PERUSTEOS! Rajatila eli borderline-(diagnoosi) on nykypsykiatrian kummajaisia. Termiä käytetään lähinnä kahdella tavalla: 1) Tautiluokituksissa (ICD-10, 1992; DSM-5, 2013) se on yksi spesifi persoonallisuushäiriö. 2) Psykodynamiikassa se on sisäisen psyykkisen organisaation tason kuvaus. Kirjassa selvennetään rajatila-termin kahta merkitystä ja tarkennetaan niiden suhdetta toisiinsa tavalla, jota ei ole aiemmin tehty: kustakin eri klusterin (A, B, C) persoonallisuushäiriöstä (10) on arvioitu, täyttääkö ko. häiriö kriteerit psykodynaamiselle rajatila-organisaatiolle, josta Kernberin (1967) klassinen artikkeli on nyt suomennettu ja selvennetty. — Sanasto, kirjallisuus ja hakemisto.
2008 KLIINISEN PSYKOLOGIAN ESYKLOPEDIA internet-linkitetty. LKPPS 4. ➤Luukkosen PERUSTEOS! 2 409 hakusanaa, 444 kuvaa, 304 s. (A 5). 24,90. Nyt voi todeta: "KATSO LUUKKOSESTA!" — Hakusananat, joihin liittyy myös laajat cross-referenssit, on koostettu usein kokonaisuuksiksi, jolloin kustakin aiheesta monipuolisemman kuvan. Kirjallisuudessa (15 s.) on 27 otsikon alla edustava näyte ko. aiheen keskeisistä teoksista. Kirjassa on kolme hakemistoa (testit, henkilöt ja yleishakemisto).
2009 ERKKI RUTANEN (2009): KÄSITEANALYYSIKIRJA. Esipuhe Pertti Luukkonen. Toimittanut Piva Palo. 85 s. (A 5). 14,90. Suomen kliinisen psykologian grand old manin Lapinlahden sairaalan johtavan psykologin (1965—1976) Erkki Juhani Rutasen (1932—2015) "pikkulämpimäisiä — psykologisia esseitä — klinikan kulta-ajalta nyt yhdessä niteessä! 35 esseetä 1—3 sivua kukin.
Kuva . Kuva . Kuva
2011 (2006, 2004) 50+ DEFENSSIÄ — näin mieli suojaa itseään. 3., tarkistettu painos. LKPPS 2. 77 s. (A 5). 20,50. ➤Luukkosen PERUSTEOS! acting out, arvonkielto, eristäminen, huumori, identifikaatio, introjektio, kieltäminen, kompensaatio, projektio, päihteiden käyttö, rationalisaatio, reaktionmuodostus, regressio, split, sublimaatio, torjunta, tyhjäksitekeminen, älyllistäminen ym. (1—2+ sivua) kustakin. — Defensseistä eli minän suojautumiskeinosta esitetään ensyklopedinen määritelmä, minkä jälkeen esimerkkien avulla havainnollistetaan ko. defenssin luonnetta, sen esiintymistä eri häiriötiloissa ja selvitetään käsitteen historiaa. Defenssien lisäksi mukana on erilaisia coping-keinoja.
2011 NORJAN TRAGEDIAN AIKATAULU ja Breivikin syyntakeisuus. 19 s. (A 4). 9,90. Norjan traagisten tapahtumien taustat ja 22.7.2011-päivän tapahtumat (tunti tunnilta, minuutti minuutilta) sekä jälkipuinti. BREIVIKIN SYYNTAKEISUUDESTA. Johdanto. Mielentila ja diagnoosit. Mahdollinen psykoottisuus: paranoia vera. Mielentilan suhde syytteenalaiseen tekoon. Lähteet ja kirjallisuus. (Kirjoitus ulottuu lokakuuhun 2011. Viimeisin sana on netti-kirjoituksissani ➤"Breivik papers" 10.10.2011—24.11.2012 (15) http://psykopatologia.keskustelu.info/v ... =10&t=7074) — Yhdessä Jokelan aikataulun (2008; alla) kanssa 14,40.
2008 JOKELAN AIKATAULU. 15 s. (A 4). 9,90. Jokelan traagisten tapahtumien taustat ja päivän tapahtumien analyysi minuutti minuutilta! — Yhdessä "Breivikin" (2011; yllä) kanssa 14,40.
2005 DEPRESSIO JA KLASSISET NEUROOSIT: psykodynamiikkaa ja diagnostiikan historiaa. LKPPS 3. 127 s. (A 5). 21,90. Kirjassa käsitellään (ainakin) seuraavia häiriöitä: depressio ("vakava" masennus ja dystymia), paniikkihäiriö (cum agorafobia), somatisaatiohäiriö, (yleinen) ahdistuneisuushäiriö, post-traumaattinen stressireaktio, elimellisoireiset autonomiset toimintahäiriöt, pakkoneuroosi ja pakkoneuroottinen luonne sekä hysteriat (konversio, spesifi fobia ja dissosiaatio-häiriö [jossa monipersoonallisuus-häiriö]) sekä hysteerinen luonne (vs. rajatila). Käsittely menee klassisten neuroosien "yli", mikä johtuu osin modernista diagnostiikasta. Esimerkiksi perinteinen neuroottinen oire, somatisaatio, voi olla mm. rajatilaan liittyvä symptomi tai sitten klassinen konversio-oire. Depressiosta esitellään erilaiset tyypit ja vertaillaan tautilluokitusten diagnostisia kriteeritä (ICD-10/DSM-IV-TR) sekä esitetään "kansantaudin" kritiikki. Depression psykodynamiikasta esitetään klassisen muotoilun (Freud & Abraham) lisäksi egopsykologinen (Bibring & Rapaport) tulkinta. Sanaston, kirjallisuus ja hakemisto.
2003 PSYKOANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA vs. KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA: historiallinen ja vertaileva tarkastelu. LKPPS 1. 312 s. (137 x 222 mm). 29,90. ➤Luukkosen PERUSTEOS! Kognitiivinen psykoterapia on noussut perinteisen psykoanalyyttisen terapian rinnalle ja osin ohikin. Teoksessa tuodaan esiin näiden terapioiden teoreettiset ja käytännön erot ja yhtäläisyydet historiallisine yhteyksineen. Kronologiassa käydään läpi koko kliinisen psykoterapian historia merkittävien uranuurtajien kirjoitusten ja keskeisten tapahtumien kautta. — Sanasto, poikkeuksellisen laaja kirjallisuusluettelo ja hakemisto.

PSYKOPATOLOGIA—Pertti Luukkonen Vo: Päivärinnankatu 4 A 4, 00250 HKI (T-Töölö); p.0400 350 007
Y-tunnus 1357137-1
http://asiointi.kela.fi/ePTKHaku/(kunto ... koterapia; "Luukkonen Pertti")
https://julkiterhikki.valvira.fi/ (0090 329 2092)
Kotisivu: "Psykopatologia munfoorumi" (google) https://psykopatologia.foorumi.eu/index.php
pertti_luukkonen@kolumbus.fi (myös: pvj.luukkonen@gmail.com)

Pertti Luukkonen Minduu https://minduu.fi/fi/profiili/pertti_luukkonen

Kuva
Kartta: https://www.google.fi/maps/vt/data=RfCS ... RPKg5cKtBz

Luukkonen, Pertti Veikko Juhani, psykologi, psykoterapeutti, tietokirjailija & kirjankustantaja,
filosofian lisensiaatti, Hki ja s. Hki 9. 1. 1946; vht k-autonkulj. Reino Oskar L. & pakkaaja Helvi
Maria L, o.s. Hämäläinen. Puol. 73—09 sh, psykologi, psykoanalyytikko, FM Terttu Helena L, o.s.
Kokkonen, s. 47 Vesanto, k. 2009, vht metsätekn Martti Ilmari K. ja pankkiv Lyyli Annikki K, o.s.
Salmelainen.• Lapset tytär 74, poika 82. • Yo 65 Oulunkylän yht.koulu; FM 72 (HY: psykologiassa
laudatur (Rorschachin testin sisältökategoriat egon lujuuden mittarina), sosiologiassa l (Uuden-
aikaistuminen ja mielenterveys)
, kasvatustieteessä a; 74 psykiatriassa c); FL 79 (HY: psykologia
(Väkivaltarikollisten psykodynamiikasta: psykometrinen ote) & sosiologia.• Psykoanalyysi Pentti
Ikosella 74—80 ym. • Psykoterapeutti 95. • Nikkilän sairaalassa psykologian l-harjoittelu 68—69;
HYKSin Psykiatrian klin. psykol. amanuenssi 69, psykologi 70—71, 72, vak. 73—79 (74—mielentila-
tutkimusos), vs.joht.psykol. • Potilasmat. keräämistä & käsittelyä (testauksia ym) tutkimuksiin
& väitöskirjoihin mm. Aivovammasairaalassa ja HYKSin Ihotautiklinikassa (Rechardt). • Kokopäiv.
yksit.vast. 79—(psykoterapiaa & testauksia).• Psykopatologia.munfoorumi.com'in ylläpitäjä 2010—.
• Julkaisut: M. Virkkusen kanssa WAIS performances in antisocial personality (disorder) (1977);
M. Virkkusen & K. Eerikäisen kanssa On personality deviations among violent offenders (1978). •
Psykopatologia (kustantaja): Psykoanalyyttinen psykoterapia vs. kognitiivinen psykoterapia:
historiallinen ja vertaileva tarkastelu (2003); 50+ defenssiä — näin mieli suojaa itseään (2004;
3.p.2011); Depressio ja klassiset neuroosit: psykodiagnostiikkaa ja diagnostiikan historiaa (2005);
Jokelan aikataulu (2008); Kliinisen psykologian ensyklopedia internet-linkitetty (2008); Rutanen:
Käsiteanalyysikirja (toim.Luukkonen & Piva Palo) (2009); Rajatilat. Persoonallisuushäiriöt I (2010);
Narsismi ja psykopatia. Persoonallisuushäiriöt II (2010); Norjan tragedian aikataulu ja Breivikin
syyntakeisuus (2011); Anankastiset ja histrioniset. Persoonallisuushäiriöt III (2012); Paranoidiset
& muut. Persoonallisuushäiriöt IV (2013); DSM-5: merkkisysteeminen diagnostiikka (2014); DSM-5:
persoonallisuushäiriöt (2016); Ihmisen vaiheet Eriksonin mukaan (2018); Erkki Juhani Rutanen
(1932—2015) — muistoja (verkko & HS 2015). • P: sit. • Vänr 1973 (jv, SavPr, RUK 140, PE). •
Harrastukset: elokuvat, pyöräily. ( ➤2.8.2018)


Psykopatologia on tönäissyt viestiketjua viimeksi klo 05.04.2015 13:11
Avatar
Psykopatologia
Ylläpitäjä
 
Viestit: 52988
Liittynyt: 12.02.2010 12:19
Paikkakunta: Helsinki

Paluu Ylläpitäjän palstaPaikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa